Statystyki

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-26 23:34:13

Top 25 posterów (bez spamuja i kosza):

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 116238 |
| 3    | Burak             | 99133  |
| 25   | Ridż              | 94332  |
| 423  | Finczy            | 40127  |
| 506  | pawian            | 36537  |
| 1458 | Jester            | 29171  |
| 7    | Otisek            | 20879  |
| 108  | Death             | 14185  |
| 98   | Cartman           | 13678  |
| 26   | TwojStary         | 12554  |
| 134  | Marta             | 10280  |
| 837  | Spectator         | 9212   |
| 13   | Escer             | 8700   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 8166   |
| 6    | Zendikar          | 7641   |
| 5    | Dranz             | 7230   |
| 2    | Remik             | 7149   |
| 296  | Pebl              | 5711   |
| 29   | Kalasznikow       | 4483   |
| 2082 | Miya Folick       | 3707   |
| 393  | dr Lewin          | 3048   |
| 2291 | MisterM           | 2929   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 2744   |
| 11   | ns                | 2540   |
| 53   | mikis314          | 2451   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 posterów (ze spamujem i koszem):

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 123387 |
| 3    | Burak             | 107642 |
| 25   | Ridż              | 102502 |
| 423  | Finczy            | 42893  |
| 506  | pawian            | 39576  |
| 1458 | Jester            | 30915  |
| 7    | Otisek            | 22742  |
| 98   | Cartman           | 15395  |
| 108  | Death             | 14689  |
| 26   | TwojStary         | 13498  |
| 134  | Marta             | 10678  |
| 837  | Spectator         | 10180  |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 9328   |
| 13   | Escer             | 8951   |
| 6    | Zendikar          | 7804   |
| 2    | Remik             | 7373   |
| 5    | Dranz             | 7363   |
| 296  | Pebl              | 5773   |
| 29   | Kalasznikow       | 4565   |
| 2082 | Miya Folick       | 3881   |
| 393  | dr Lewin          | 3200   |
| 2291 | MisterM           | 3188   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 2939   |
| 744  | Buryczawian       | 2730   |
| 846  | Serious Man       | 2676   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 SB:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Wpisów |
+------+-------------------+--------+
| 25   | Ridż              | 93856  |
| 6    | Zendikar          | 66962  |
| 535  | Tycior            | 66289  |
| 393  | dr Lewin          | 38799  |
| 506  | pawian            | 37293  |
| 1458 | Jester            | 36180  |
| 423  | Finczy            | 34078  |
| 5    | Dranz             | 27692  |
| 26   | TwojStary         | 26734  |
| 13   | Escer             | 24758  |
| 2    | Remik             | 19881  |
| 98   | Cartman           | 17799  |
| 134  | Marta             | 16992  |
| 3    | Burak             | 16786  |
| 29   | Kalasznikow       | 15527  |
| 108  | Death             | 13314  |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 11370  |
| 7    | Otisek            | 7532   |
| 228  | Ratownik          | 6152   |
| 70   | Dziewica          | 5322   |
| 420  | sebeng            | 5103   |
| 296  | Pebl              | 4520   |
| 43   | GracieWCsa?       | 4509   |
| 53   | mikis314          | 3919   |
| 11   | ns                | 3156   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 posterów dnia 2019-05-26:

Code: Zaznacz cały

+------+----------+--------+
| ID   | Nick     | Postów |
+------+----------+--------+
| 535  | Tycior   | 44     |
| 25   | Ridż     | 44     |
| 98   | Cartman  | 39     |
| 7    | Otisek   | 31     |
| 423  | Finczy   | 14     |
| 506  | pawian   | 13     |
| 3    | Burak    | 13     |
| 6    | Zendikar | 1      |
| 2331 | Napster  | 1      |
+------+----------+--------+

Top 25 posterów dnia 2019-05-25:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| ID   | Nick    | Postów |
+------+---------+--------+
| 535  | Tycior  | 80     |
| 7    | Otisek  | 59     |
| 3    | Burak   | 40     |
| 25   | Ridż    | 38     |
| 98   | Cartman | 22     |
| 506  | pawian  | 16     |
| 2019 | SeDayPL | 2      |
| 2    | Remik   | 1      |
+------+---------+--------+

Postów miesiecznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 83     |
| 2013 | 2       | 437    |
| 2013 | 3       | 348    |
| 2013 | 4       | 9135   |
| 2013 | 5       | 4365   |
| 2013 | 6       | 4974   |
| 2013 | 7       | 8043   |
| 2013 | 8       | 8441   |
| 2013 | 9       | 7221   |
| 2013 | 10      | 5819   |
| 2013 | 11      | 3127   |
| 2013 | 12      | 5944   |
| 2014 | 1       | 5683   |
| 2014 | 2       | 3689   |
| 2014 | 3       | 9081   |
| 2014 | 4       | 12195  |
| 2014 | 5       | 5747   |
| 2014 | 6       | 8000   |
| 2014 | 7       | 5970   |
| 2014 | 8       | 8692   |
| 2014 | 9       | 6308   |
| 2014 | 10      | 11826  |
| 2014 | 11      | 7891   |
| 2014 | 12      | 9962   |
| 2015 | 1       | 7362   |
| 2015 | 2       | 4861   |
| 2015 | 3       | 6305   |
| 2015 | 4       | 5400   |
| 2015 | 5       | 7112   |
| 2015 | 6       | 5633   |
| 2015 | 7       | 10587  |
| 2015 | 8       | 12160  |
| 2015 | 9       | 9888   |
| 2015 | 10      | 8003   |
| 2015 | 11      | 1440   |
| 2015 | 12      | 10429  |
| 2016 | 1       | 9046   |
| 2016 | 2       | 8864   |
| 2016 | 3       | 4502   |
| 2016 | 4       | 4029   |
| 2016 | 5       | 10872  |
| 2016 | 6       | 13962  |
| 2016 | 7       | 11835  |
| 2016 | 8       | 20311  |
| 2016 | 9       | 9883   |
| 2016 | 10      | 11659  |
| 2016 | 11      | 23236  |
| 2016 | 12      | 30738  |
| 2017 | 1       | 18515  |
| 2017 | 2       | 16122  |
| 2017 | 3       | 16746  |
| 2017 | 4       | 7540   |
| 2017 | 5       | 11592  |
| 2017 | 6       | 10243  |
| 2017 | 7       | 10174  |
| 2017 | 8       | 14343  |
| 2017 | 9       | 8802   |
| 2017 | 10      | 6761   |
| 2017 | 11      | 4885   |
| 2017 | 12      | 5707   |
| 2018 | 1       | 6505   |
| 2018 | 2       | 5784   |
| 2018 | 3       | 6154   |
| 2018 | 4       | 3608   |
| 2018 | 5       | 4091   |
| 2018 | 6       | 5765   |
| 2018 | 7       | 6758   |
| 2018 | 8       | 18922  |
| 2018 | 9       | 17471  |
| 2018 | 10      | 7412   |
| 2018 | 11      | 12479  |
| 2018 | 12      | 6618   |
| 2019 | 1       | 3957   |
| 2019 | 2       | 6031   |
| 2019 | 3       | 3887   |
| 2019 | 4       | 7835   |
| 2019 | 5       | 5901   |
+------+---------+--------+

Tematów miesięcznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 19     |
| 2013 | 2       | 68     |
| 2013 | 3       | 39     |
| 2013 | 4       | 540    |
| 2013 | 5       | 232    |
| 2013 | 6       | 348    |
| 2013 | 7       | 364    |
| 2013 | 8       | 407    |
| 2013 | 9       | 336    |
| 2013 | 10      | 332    |
| 2013 | 11      | 181    |
| 2013 | 12      | 336    |
| 2014 | 1       | 295    |
| 2014 | 2       | 191    |
| 2014 | 3       | 424    |
| 2014 | 4       | 448    |
| 2014 | 5       | 211    |
| 2014 | 6       | 285    |
| 2014 | 7       | 205    |
| 2014 | 8       | 495    |
| 2014 | 9       | 223    |
| 2014 | 10      | 411    |
| 2014 | 11      | 282    |
| 2014 | 12      | 421    |
| 2015 | 1       | 310    |
| 2015 | 2       | 223    |
| 2015 | 3       | 332    |
| 2015 | 4       | 212    |
| 2015 | 5       | 326    |
| 2015 | 6       | 286    |
| 2015 | 7       | 363    |
| 2015 | 8       | 324    |
| 2015 | 9       | 317    |
| 2015 | 10      | 518    |
| 2015 | 11      | 94     |
| 2015 | 12      | 445    |
| 2016 | 1       | 359    |
| 2016 | 2       | 316    |
| 2016 | 3       | 174    |
| 2016 | 4       | 105    |
| 2016 | 5       | 348    |
| 2016 | 6       | 286    |
| 2016 | 7       | 244    |
| 2016 | 8       | 272    |
| 2016 | 9       | 155    |
| 2016 | 10      | 87     |
| 2016 | 11      | 121    |
| 2016 | 12      | 242    |
| 2017 | 1       | 138    |
| 2017 | 2       | 108    |
| 2017 | 3       | 84     |
| 2017 | 4       | 55     |
| 2017 | 5       | 92     |
| 2017 | 6       | 57     |
| 2017 | 7       | 62     |
| 2017 | 8       | 74     |
| 2017 | 9       | 71     |
| 2017 | 10      | 57     |
| 2017 | 11      | 47     |
| 2017 | 12      | 43     |
| 2018 | 1       | 62     |
| 2018 | 2       | 17     |
| 2018 | 3       | 45     |
| 2018 | 4       | 33     |
| 2018 | 5       | 26     |
| 2018 | 6       | 39     |
| 2018 | 7       | 39     |
| 2018 | 8       | 345    |
| 2018 | 9       | 387    |
| 2018 | 10      | 69     |
| 2018 | 11      | 108    |
| 2018 | 12      | 119    |
| 2019 | 1       | 22     |
| 2019 | 2       | 27     |
| 2019 | 3       | 29     |
| 2019 | 4       | 30     |
| 2019 | 5       | 35     |
+------+---------+--------+

Postów dziennie w tym miesiącu:

Code: Zaznacz cały

+---------+-------+--------+
| Miesiąc | Dzień | Postów |
+---------+-------+--------+
| 5       | 1     | 264    |
| 5       | 2     | 224    |
| 5       | 3     | 361    |
| 5       | 4     | 381    |
| 5       | 5     | 325    |
| 5       | 6     | 450    |
| 5       | 7     | 138    |
| 5       | 8     | 96     |
| 5       | 9     | 414    |
| 5       | 10    | 249    |
| 5       | 11    | 41     |
| 5       | 12    | 22     |
| 5       | 13    | 82     |
| 5       | 14    | 65     |
| 5       | 15    | 167    |
| 5       | 16    | 80     |
| 5       | 17    | 93     |
| 5       | 18    | 43     |
| 5       | 19    | 57     |
| 5       | 20    | 264    |
| 5       | 21    | 177    |
| 5       | 22    | 318    |
| 5       | 23    | 619    |
| 5       | 24    | 513    |
| 5       | 25    | 258    |
| 5       | 26    | 200    |
+---------+-------+--------+

Postów rocznie:

Code: Zaznacz cały

+------+--------+
| Rok  | Postów |
+------+--------+
| 2013 | 57937  |
| 2014 | 95044  |
| 2015 | 89180  |
| 2016 | 158937 |
| 2017 | 131430 |
| 2018 | 101567 |
| 2019 | 27611  |
+------+--------+

Top 25 Posterów w Offtopie:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 81016  |
| 3    | Burak             | 62752  |
| 25   | Ridż              | 60171  |
| 423  | Finczy            | 29622  |
| 506  | pawian            | 28582  |
| 1458 | Jester            | 21835  |
| 7    | Otisek            | 12499  |
| 108  | Death             | 11035  |
| 98   | Cartman           | 9851   |
| 26   | TwojStary         | 7429   |
| 837  | Spectator         | 6748   |
| 134  | Marta             | 6174   |
| 6    | Zendikar          | 5509   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 5174   |
| 296  | Pebl              | 4839   |
| 13   | Escer             | 4178   |
| 5    | Dranz             | 3936   |
| 2    | Remik             | 3221   |
| 2082 | Miya Folick       | 2674   |
| 29   | Kalasznikow       | 2206   |
| 2291 | MisterM           | 1988   |
| 846  | Serious Man       | 1777   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 1679   |
| 393  | dr Lewin          | 1570   |
| 53   | mikis314          | 1421   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 Konfidentów:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+----------+
| ID   | Nick              | Raportów |
+------+-------------------+----------+
| 25   | Ridż              | 314      |
| 98   | Cartman           | 155      |
| 134  | Marta             | 109      |
| 837  | Spectator         | 85       |
| 13   | Escer             | 67       |
| 3    | Burak             | 59       |
| 393  | dr Lewin          | 57       |
| 535  | Tycior            | 55       |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 54       |
| 2    | Remik             | 54       |
| 5    | Dranz             | 46       |
| 7    | Otisek            | 43       |
| 420  | sebeng            | 42       |
| 53   | mikis314          | 38       |
| 108  | Death             | 37       |
| 1458 | Jester            | 37       |
| 423  | Finczy            | 37       |
| 506  | pawian            | 23       |
| 26   | TwojStary         | 21       |
| 39   | FairPlay          | 17       |
| 117  | xXx               | 16       |
| 6    | Zendikar          | 15       |
| 77   | Believe           | 14       |
| 444  | ahuj              | 13       |
| 495  | Kolega Michała    | 12       |
+------+-------------------+----------+