Statystyki

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-19 23:34:07

Top 25 posterów (bez spamuja i kosza):

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 93191  |
| 3    | Burak             | 89426  |
| 25   | Ritsu             | 81950  |
| 423  | Finczy            | 36374  |
| 506  | pawian            | 30505  |
| 1458 | Jester            | 28247  |
| 26   | TwojStary         | 12480  |
| 108  | Tygrysek          | 12378  |
| 98   | Cartman           | 12053  |
| 7    | Otisek            | 10606  |
| 134  | Marta             | 9483   |
| 837  | Spectator         | 9212   |
| 13   | Escer             | 8240   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 8160   |
| 6    | Zendikar          | 7509   |
| 5    | Dranz             | 7181   |
| 2    | Remik             | 7103   |
| 296  | Asura             | 5710   |
| 29   | Kalasznikow       | 4483   |
| 2082 | Miya Folick       | 3707   |
| 393  | dr Lewin          | 3048   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 2572   |
| 11   | ns                | 2491   |
| 53   | mikis314          | 2451   |
| 846  | Serious Man       | 2359   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 posterów (ze spamujem i koszem):

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 98847  |
| 3    | Burak             | 97073  |
| 25   | Ritsu             | 89097  |
| 423  | Finczy            | 38926  |
| 506  | pawian            | 33159  |
| 1458 | Jester            | 29872  |
| 98   | Cartman           | 13624  |
| 26   | TwojStary         | 13423  |
| 108  | Tygrysek          | 12829  |
| 7    | Otisek            | 11468  |
| 837  | Spectator         | 10180  |
| 134  | Marta             | 9863   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 9318   |
| 13   | Escer             | 8477   |
| 6    | Zendikar          | 7667   |
| 2    | Remik             | 7321   |
| 5    | Dranz             | 7312   |
| 296  | Asura             | 5772   |
| 29   | Kalasznikow       | 4565   |
| 2082 | Miya Folick       | 3881   |
| 393  | dr Lewin          | 3200   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 2744   |
| 846  | Serious Man       | 2676   |
| 744  | Buryczawian       | 2583   |
| 11   | ns                | 2535   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 SB:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Wpisów |
+------+-------------------+--------+
| 25   | Ritsu             | 93168  |
| 6    | Zendikar          | 66711  |
| 535  | Tycior            | 65691  |
| 393  | dr Lewin          | 38796  |
| 506  | pawian            | 36721  |
| 1458 | Jester            | 36063  |
| 423  | Finczy            | 33820  |
| 5    | Dranz             | 27649  |
| 26   | TwojStary         | 26677  |
| 13   | Escer             | 24512  |
| 2    | Remik             | 19793  |
| 98   | Cartman           | 17483  |
| 3    | Burak             | 16615  |
| 134  | Marta             | 16447  |
| 29   | Kalasznikow       | 15527  |
| 108  | Tygrysek          | 12943  |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 11366  |
| 7    | Otisek            | 7365   |
| 228  | Ratownik          | 5669   |
| 70   | Dziewica          | 5322   |
| 420  | sebeng            | 5098   |
| 296  | Asura             | 4520   |
| 43   | GracieWCsa?       | 4509   |
| 53   | mikis314          | 3915   |
| 244  | toja              | 3151   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 posterów dnia 2018-08-19:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------+--------+
| ID   | Nick        | Postów |
+------+-------------+--------+
| 7    | Otisek      | 99     |
| 535  | Tycior      | 74     |
| 2189 | solkrallis  | 42     |
| 108  | Tygrysek    | 39     |
| 2291 | MisterM     | 35     |
| 25   | Ritsu       | 20     |
| 134  | Marta       | 14     |
| 39   | FairPlay    | 12     |
| 3    | Burak       | 11     |
| 506  | pawian      | 9      |
| 2356 | ReeferMan   | 7      |
| 13   | Escer       | 6      |
| 2129 | lul         | 6      |
| 423  | Finczy      | 5      |
| 2233 | rezaxiton   | 5      |
| 2331 | Napster     | 4      |
| 2264 | N0I         | 3      |
| 744  | Buryczawian | 3      |
| 98   | Cartman     | 2      |
| 2    | Remik       | 2      |
| 2019 | Lamps       | 1      |
| 6    | Zendikar    | 1      |
| 1458 | Jester      | 1      |
+------+-------------+--------+

Top 25 posterów dnia 2018-08-18:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------+--------+
| ID   | Nick        | Postów |
+------+-------------+--------+
| 535  | Tycior      | 249    |
| 25   | Ritsu       | 151    |
| 7    | Otisek      | 103    |
| 108  | Tygrysek    | 89     |
| 3    | Burak       | 68     |
| 506  | pawian      | 55     |
| 423  | Finczy      | 50     |
| 39   | FairPlay    | 13     |
| 2189 | solkrallis  | 12     |
| 13   | Escer       | 11     |
| 744  | Buryczawian | 6      |
| 134  | Marta       | 6      |
| 2291 | MisterM     | 4      |
| 1458 | Jester      | 3      |
| 339  | Niki        | 3      |
| 2129 | lul         | 2      |
| 6    | Zendikar    | 2      |
| 2233 | rezaxiton   | 1      |
| 2264 | N0I         | 1      |
+------+-------------+--------+

Postów miesiecznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 83     |
| 2013 | 2       | 437    |
| 2013 | 3       | 348    |
| 2013 | 4       | 9135   |
| 2013 | 5       | 4365   |
| 2013 | 6       | 4974   |
| 2013 | 7       | 8043   |
| 2013 | 8       | 8441   |
| 2013 | 9       | 7221   |
| 2013 | 10      | 5819   |
| 2013 | 11      | 3127   |
| 2013 | 12      | 5944   |
| 2014 | 1       | 5683   |
| 2014 | 2       | 3689   |
| 2014 | 3       | 9081   |
| 2014 | 4       | 12195  |
| 2014 | 5       | 5747   |
| 2014 | 6       | 8000   |
| 2014 | 7       | 5970   |
| 2014 | 8       | 8692   |
| 2014 | 9       | 6308   |
| 2014 | 10      | 11826  |
| 2014 | 11      | 7891   |
| 2014 | 12      | 9962   |
| 2015 | 1       | 7362   |
| 2015 | 2       | 4861   |
| 2015 | 3       | 6305   |
| 2015 | 4       | 5400   |
| 2015 | 5       | 7112   |
| 2015 | 6       | 5633   |
| 2015 | 7       | 10587  |
| 2015 | 8       | 12160  |
| 2015 | 9       | 9888   |
| 2015 | 10      | 8003   |
| 2015 | 11      | 1440   |
| 2015 | 12      | 10429  |
| 2016 | 1       | 9046   |
| 2016 | 2       | 8864   |
| 2016 | 3       | 4502   |
| 2016 | 4       | 4029   |
| 2016 | 5       | 10872  |
| 2016 | 6       | 13962  |
| 2016 | 7       | 11835  |
| 2016 | 8       | 20311  |
| 2016 | 9       | 9883   |
| 2016 | 10      | 11659  |
| 2016 | 11      | 23236  |
| 2016 | 12      | 30738  |
| 2017 | 1       | 18515  |
| 2017 | 2       | 16122  |
| 2017 | 3       | 16746  |
| 2017 | 4       | 7540   |
| 2017 | 5       | 11592  |
| 2017 | 6       | 10243  |
| 2017 | 7       | 10174  |
| 2017 | 8       | 14343  |
| 2017 | 9       | 8802   |
| 2017 | 10      | 6761   |
| 2017 | 11      | 4885   |
| 2017 | 12      | 5707   |
| 2018 | 1       | 6505   |
| 2018 | 2       | 5784   |
| 2018 | 3       | 6154   |
| 2018 | 4       | 3608   |
| 2018 | 5       | 4091   |
| 2018 | 6       | 5765   |
| 2018 | 7       | 6758   |
| 2018 | 8       | 6451   |
+------+---------+--------+

Tematów miesięcznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 19     |
| 2013 | 2       | 68     |
| 2013 | 3       | 39     |
| 2013 | 4       | 540    |
| 2013 | 5       | 232    |
| 2013 | 6       | 348    |
| 2013 | 7       | 364    |
| 2013 | 8       | 407    |
| 2013 | 9       | 336    |
| 2013 | 10      | 332    |
| 2013 | 11      | 181    |
| 2013 | 12      | 336    |
| 2014 | 1       | 295    |
| 2014 | 2       | 191    |
| 2014 | 3       | 424    |
| 2014 | 4       | 448    |
| 2014 | 5       | 211    |
| 2014 | 6       | 285    |
| 2014 | 7       | 205    |
| 2014 | 8       | 495    |
| 2014 | 9       | 223    |
| 2014 | 10      | 411    |
| 2014 | 11      | 282    |
| 2014 | 12      | 421    |
| 2015 | 1       | 310    |
| 2015 | 2       | 223    |
| 2015 | 3       | 332    |
| 2015 | 4       | 212    |
| 2015 | 5       | 326    |
| 2015 | 6       | 286    |
| 2015 | 7       | 363    |
| 2015 | 8       | 324    |
| 2015 | 9       | 317    |
| 2015 | 10      | 518    |
| 2015 | 11      | 94     |
| 2015 | 12      | 445    |
| 2016 | 1       | 359    |
| 2016 | 2       | 316    |
| 2016 | 3       | 174    |
| 2016 | 4       | 105    |
| 2016 | 5       | 348    |
| 2016 | 6       | 286    |
| 2016 | 7       | 244    |
| 2016 | 8       | 272    |
| 2016 | 9       | 155    |
| 2016 | 10      | 87     |
| 2016 | 11      | 121    |
| 2016 | 12      | 242    |
| 2017 | 1       | 138    |
| 2017 | 2       | 108    |
| 2017 | 3       | 84     |
| 2017 | 4       | 55     |
| 2017 | 5       | 92     |
| 2017 | 6       | 57     |
| 2017 | 7       | 62     |
| 2017 | 8       | 74     |
| 2017 | 9       | 71     |
| 2017 | 10      | 57     |
| 2017 | 11      | 47     |
| 2017 | 12      | 43     |
| 2018 | 1       | 62     |
| 2018 | 2       | 17     |
| 2018 | 3       | 45     |
| 2018 | 4       | 33     |
| 2018 | 5       | 26     |
| 2018 | 6       | 39     |
| 2018 | 7       | 39     |
| 2018 | 8       | 91     |
+------+---------+--------+

Postów dziennie w tym miesiącu:

Code: Zaznacz cały

+---------+-------+--------+
| Miesiąc | Dzień | Postów |
+---------+-------+--------+
| 8       | 1     | 121    |
| 8       | 2     | 27     |
| 8       | 3     | 68     |
| 8       | 4     | 24     |
| 8       | 5     | 179    |
| 8       | 6     | 55     |
| 8       | 7     | 143    |
| 8       | 8     | 67     |
| 8       | 9     | 152    |
| 8       | 10    | 150    |
| 8       | 11    | 370    |
| 8       | 12    | 932    |
| 8       | 13    | 264    |
| 8       | 14    | 286    |
| 8       | 15    | 707    |
| 8       | 16    | 1327   |
| 8       | 17    | 349    |
| 8       | 18    | 829    |
| 8       | 19    | 401    |
+---------+-------+--------+

Postów rocznie:

Code: Zaznacz cały

+------+--------+
| Rok  | Postów |
+------+--------+
| 2013 | 57937  |
| 2014 | 95044  |
| 2015 | 89180  |
| 2016 | 158937 |
| 2017 | 131430 |
| 2018 | 45116  |
+------+--------+

Top 25 Posterów w Offtopie:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 67357  |
| 3    | Burak             | 57595  |
| 25   | Ritsu             | 53015  |
| 423  | Finczy            | 27414  |
| 506  | pawian            | 24143  |
| 1458 | Jester            | 21257  |
| 108  | Tygrysek          | 10002  |
| 98   | Cartman           | 8776   |
| 26   | TwojStary         | 7384   |
| 837  | Spectator         | 6748   |
| 7    | Otisek            | 6034   |
| 134  | Marta             | 5597   |
| 6    | Zendikar          | 5419   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 5210   |
| 296  | Asura             | 4879   |
| 13   | Escer             | 3991   |
| 5    | Dranz             | 3922   |
| 2    | Remik             | 3199   |
| 2082 | Miya Folick       | 2745   |
| 29   | Kalasznikow       | 2221   |
| 846  | Serious Man       | 1778   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 1589   |
| 393  | dr Lewin          | 1570   |
| 53   | mikis314          | 1421   |
| 2106 | Deluzburdelu      | 1411   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 Konfidentów:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+----------+
| ID   | Nick              | Raportów |
+------+-------------------+----------+
| 25   | Ritsu             | 314      |
| 98   | Cartman           | 155      |
| 134  | Marta             | 88       |
| 837  | Spectator         | 85       |
| 13   | Escer             | 67       |
| 3    | Burak             | 58       |
| 393  | dr Lewin          | 57       |
| 535  | Tycior            | 54       |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 54       |
| 2    | Remik             | 54       |
| 5    | Dranz             | 46       |
| 420  | sebeng            | 42       |
| 53   | mikis314          | 38       |
| 1458 | Jester            | 37       |
| 108  | Tygrysek          | 34       |
| 7    | Otisek            | 30       |
| 506  | pawian            | 23       |
| 26   | TwojStary         | 21       |
| 39   | FairPlay          | 16       |
| 117  | xXx               | 16       |
| 6    | Zendikar          | 15       |
| 77   | Believe           | 14       |
| 444  | ahuj              | 12       |
| 495  | Kolega Michała    | 12       |
| 680  | MasterBlaster     | 12       |
+------+-------------------+----------+