Statystyki

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-22 23:34:07

Top 25 posterów (bez spamuja i kosza):

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 89358  |
| 3    | Burak             | 87166  |
| 25   | Ritsu             | 79691  |
| 423  | Finczy            | 34774  |
| 506  | pawian            | 29944  |
| 1458 | Jester            | 27915  |
| 26   | TwojStary         | 12480  |
| 98   | Cartman           | 11944  |
| 108  | Tygrysek          | 11308  |
| 7    | Otisek            | 10107  |
| 134  | Marta             | 9440   |
| 837  | Spectator         | 9212   |
| 13   | Escer             | 8172   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 8143   |
| 6    | Zendikar          | 7483   |
| 5    | Franz             | 7178   |
| 2    | Remik             | 7099   |
| 296  | Asura             | 5710   |
| 29   | Kalasznikow       | 4483   |
| 2082 | Miya Folick       | 3707   |
| 393  | dr Lewin          | 3029   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 2572   |
| 11   | ns                | 2488   |
| 53   | mikis314          | 2451   |
| 846  | Serious Man       | 2359   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 posterów (ze spamujem i koszem):

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 94853  |
| 3    | Burak             | 94654  |
| 25   | Ritsu             | 86725  |
| 423  | Finczy            | 37244  |
| 506  | pawian            | 32579  |
| 1458 | Jester            | 29532  |
| 98   | Cartman           | 13508  |
| 26   | TwojStary         | 13423  |
| 108  | Tygrysek          | 11739  |
| 7    | Otisek            | 10957  |
| 837  | Spectator         | 10180  |
| 134  | Marta             | 9820   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 9300   |
| 13   | Escer             | 8409   |
| 6    | Zendikar          | 7640   |
| 2    | Remik             | 7317   |
| 5    | Franz             | 7309   |
| 296  | Asura             | 5772   |
| 29   | Kalasznikow       | 4565   |
| 2082 | Miya Folick       | 3881   |
| 393  | dr Lewin          | 3180   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 2744   |
| 846  | Serious Man       | 2676   |
| 744  | Buryczawian       | 2570   |
| 11   | ns                | 2532   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 SB:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Wpisów |
+------+-------------------+--------+
| 25   | Ritsu             | 92914  |
| 6    | Zendikar          | 66588  |
| 535  | Tycior            | 65411  |
| 393  | dr Lewin          | 38521  |
| 506  | pawian            | 36591  |
| 1458 | Jester            | 36027  |
| 423  | Finczy            | 33662  |
| 5    | Franz             | 27635  |
| 26   | TwojStary         | 26677  |
| 13   | Escer             | 24497  |
| 2    | Remik             | 19783  |
| 98   | Cartman           | 17391  |
| 3    | Burak             | 16478  |
| 134  | Marta             | 16366  |
| 29   | Kalasznikow       | 15527  |
| 108  | Tygrysek          | 12701  |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 11348  |
| 7    | Otisek            | 7307   |
| 228  | Ratownik          | 5414   |
| 70   | Dziewica          | 5322   |
| 420  | sebeng            | 5098   |
| 296  | Asura             | 4520   |
| 43   | GracieWCsa?       | 4509   |
| 53   | mikis314          | 3896   |
| 244  | toja              | 3147   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 posterów dnia 2018-06-22:

Code: Zaznacz cały

+-----+----------+--------+
| ID  | Nick     | Postów |
+-----+----------+--------+
| 535 | Tycior   | 303    |
| 3   | Burak    | 214    |
| 25  | Ritsu    | 148    |
| 108 | Tygrysek | 72     |
| 423 | Finczy   | 13     |
| 393 | dr Lewin | 8      |
| 98  | Cartman  | 2      |
+-----+----------+--------+

Top 25 posterów dnia 2018-06-21:

Code: Zaznacz cały

+------+----------+--------+
| ID   | Nick     | Postów |
+------+----------+--------+
| 535  | Tycior   | 150    |
| 3    | Burak    | 108    |
| 25   | Ritsu    | 45     |
| 1458 | Jester   | 30     |
| 423  | Finczy   | 29     |
| 108  | Tygrysek | 10     |
| 2156 | Lewak    | 5      |
+------+----------+--------+

Postów miesiecznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 83     |
| 2013 | 2       | 437    |
| 2013 | 3       | 348    |
| 2013 | 4       | 9135   |
| 2013 | 5       | 4365   |
| 2013 | 6       | 4974   |
| 2013 | 7       | 8043   |
| 2013 | 8       | 8441   |
| 2013 | 9       | 7221   |
| 2013 | 10      | 5819   |
| 2013 | 11      | 3127   |
| 2013 | 12      | 5944   |
| 2014 | 1       | 5683   |
| 2014 | 2       | 3689   |
| 2014 | 3       | 9081   |
| 2014 | 4       | 12195  |
| 2014 | 5       | 5747   |
| 2014 | 6       | 8000   |
| 2014 | 7       | 5970   |
| 2014 | 8       | 8692   |
| 2014 | 9       | 6308   |
| 2014 | 10      | 11826  |
| 2014 | 11      | 7891   |
| 2014 | 12      | 9962   |
| 2015 | 1       | 7362   |
| 2015 | 2       | 4861   |
| 2015 | 3       | 6305   |
| 2015 | 4       | 5400   |
| 2015 | 5       | 7112   |
| 2015 | 6       | 5633   |
| 2015 | 7       | 10587  |
| 2015 | 8       | 12160  |
| 2015 | 9       | 9888   |
| 2015 | 10      | 8003   |
| 2015 | 11      | 1440   |
| 2015 | 12      | 10429  |
| 2016 | 1       | 9046   |
| 2016 | 2       | 8864   |
| 2016 | 3       | 4502   |
| 2016 | 4       | 4029   |
| 2016 | 5       | 10872  |
| 2016 | 6       | 13962  |
| 2016 | 7       | 11835  |
| 2016 | 8       | 20311  |
| 2016 | 9       | 9883   |
| 2016 | 10      | 11659  |
| 2016 | 11      | 23236  |
| 2016 | 12      | 30738  |
| 2017 | 1       | 18515  |
| 2017 | 2       | 16122  |
| 2017 | 3       | 16746  |
| 2017 | 4       | 7540   |
| 2017 | 5       | 11592  |
| 2017 | 6       | 10243  |
| 2017 | 7       | 10174  |
| 2017 | 8       | 14343  |
| 2017 | 9       | 8802   |
| 2017 | 10      | 6761   |
| 2017 | 11      | 4885   |
| 2017 | 12      | 5707   |
| 2018 | 1       | 6505   |
| 2018 | 2       | 5784   |
| 2018 | 3       | 6154   |
| 2018 | 4       | 3608   |
| 2018 | 5       | 4091   |
| 2018 | 6       | 4909   |
+------+---------+--------+

Tematów miesięcznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 19     |
| 2013 | 2       | 68     |
| 2013 | 3       | 39     |
| 2013 | 4       | 540    |
| 2013 | 5       | 232    |
| 2013 | 6       | 348    |
| 2013 | 7       | 364    |
| 2013 | 8       | 407    |
| 2013 | 9       | 336    |
| 2013 | 10      | 332    |
| 2013 | 11      | 181    |
| 2013 | 12      | 336    |
| 2014 | 1       | 295    |
| 2014 | 2       | 191    |
| 2014 | 3       | 424    |
| 2014 | 4       | 448    |
| 2014 | 5       | 211    |
| 2014 | 6       | 285    |
| 2014 | 7       | 205    |
| 2014 | 8       | 495    |
| 2014 | 9       | 223    |
| 2014 | 10      | 411    |
| 2014 | 11      | 282    |
| 2014 | 12      | 421    |
| 2015 | 1       | 310    |
| 2015 | 2       | 223    |
| 2015 | 3       | 332    |
| 2015 | 4       | 212    |
| 2015 | 5       | 326    |
| 2015 | 6       | 286    |
| 2015 | 7       | 363    |
| 2015 | 8       | 324    |
| 2015 | 9       | 317    |
| 2015 | 10      | 518    |
| 2015 | 11      | 94     |
| 2015 | 12      | 445    |
| 2016 | 1       | 359    |
| 2016 | 2       | 316    |
| 2016 | 3       | 174    |
| 2016 | 4       | 105    |
| 2016 | 5       | 348    |
| 2016 | 6       | 286    |
| 2016 | 7       | 244    |
| 2016 | 8       | 272    |
| 2016 | 9       | 155    |
| 2016 | 10      | 87     |
| 2016 | 11      | 121    |
| 2016 | 12      | 242    |
| 2017 | 1       | 138    |
| 2017 | 2       | 108    |
| 2017 | 3       | 84     |
| 2017 | 4       | 55     |
| 2017 | 5       | 92     |
| 2017 | 6       | 57     |
| 2017 | 7       | 62     |
| 2017 | 8       | 74     |
| 2017 | 9       | 71     |
| 2017 | 10      | 57     |
| 2017 | 11      | 47     |
| 2017 | 12      | 43     |
| 2018 | 1       | 62     |
| 2018 | 2       | 17     |
| 2018 | 3       | 45     |
| 2018 | 4       | 33     |
| 2018 | 5       | 26     |
| 2018 | 6       | 33     |
+------+---------+--------+

Postów dziennie w tym miesiącu:

Code: Zaznacz cały

+---------+-------+--------+
| Miesiąc | Dzień | Postów |
+---------+-------+--------+
| 6       | 1     | 232    |
| 6       | 2     | 221    |
| 6       | 3     | 154    |
| 6       | 4     | 88     |
| 6       | 5     | 30     |
| 6       | 6     | 42     |
| 6       | 7     | 167    |
| 6       | 8     | 28     |
| 6       | 9     | 64     |
| 6       | 10    | 27     |
| 6       | 11    | 37     |
| 6       | 12    | 112    |
| 6       | 13    | 73     |
| 6       | 14    | 225    |
| 6       | 15    | 248    |
| 6       | 16    | 99     |
| 6       | 17    | 299    |
| 6       | 18    | 103    |
| 6       | 19    | 1063   |
| 6       | 20    | 460    |
| 6       | 21    | 377    |
| 6       | 22    | 760    |
+---------+-------+--------+

Postów rocznie:

Code: Zaznacz cały

+------+--------+
| Rok  | Postów |
+------+--------+
| 2013 | 57937  |
| 2014 | 95044  |
| 2015 | 89180  |
| 2016 | 158937 |
| 2017 | 131430 |
| 2018 | 31051  |
+------+--------+

Top 25 Posterów w Offtopie:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+--------+
| ID   | Nick              | Postów |
+------+-------------------+--------+
| 535  | Tycior            | 64859  |
| 3    | Burak             | 56136  |
| 25   | Ritsu             | 51668  |
| 423  | Finczy            | 26332  |
| 506  | pawian            | 23742  |
| 1458 | Jester            | 21038  |
| 108  | Tygrysek          | 9160   |
| 98   | Cartman           | 8704   |
| 26   | TwojStary         | 7384   |
| 837  | Spectator         | 6748   |
| 7    | Otisek            | 5804   |
| 134  | Marta             | 5573   |
| 6    | Zendikar          | 5402   |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 5197   |
| 296  | Asura             | 4879   |
| 13   | Escer             | 3934   |
| 5    | Franz             | 3922   |
| 2    | Remik             | 3196   |
| 2082 | Miya Folick       | 2745   |
| 29   | Kalasznikow       | 2221   |
| 846  | Serious Man       | 1778   |
| 1508 | Jestem Magiem     | 1589   |
| 393  | dr Lewin          | 1565   |
| 53   | mikis314          | 1421   |
| 2106 | Deluzburdelu      | 1411   |
+------+-------------------+--------+

Top 25 Konfidentów:

Code: Zaznacz cały

+------+-------------------+----------+
| ID   | Nick              | Raportów |
+------+-------------------+----------+
| 25   | Ritsu             | 314      |
| 98   | Cartman           | 155      |
| 134  | Marta             | 87       |
| 837  | Spectator         | 85       |
| 13   | Escer             | 67       |
| 3    | Burak             | 58       |
| 393  | dr Lewin          | 56       |
| 535  | Tycior            | 54       |
| 443  | Oberfuhrer Cosiek | 54       |
| 2    | Remik             | 54       |
| 5    | Franz             | 46       |
| 420  | sebeng            | 42       |
| 53   | mikis314          | 38       |
| 1458 | Jester            | 37       |
| 108  | Tygrysek          | 34       |
| 7    | Otisek            | 28       |
| 506  | pawian            | 23       |
| 26   | TwojStary         | 21       |
| 39   | FairPlay          | 16       |
| 117  | xXx               | 16       |
| 6    | Zendikar          | 15       |
| 77   | Believe           | 14       |
| 444  | ahuj              | 12       |
| 495  | Kolega Michała    | 12       |
| 680  | MasterBlaster     | 12       |
+------+-------------------+----------+