Statystyki

Ostatnia aktualizacja: 2024-07-13 23:34:17

Top 25 posterów (bez spamuja i kosza):

Code: Zaznacz cały

+------+--------------------+--------+
| ID   | Nick               | Postów |
+------+--------------------+--------+
| 535  | Tycior             | 180917 |
| 3    | chuj               | 137477 |
| 25   | usunięte konto     | 121576 |
| 7    | Jarosław Kaczyński | 47282  |
| 423  | Finczy             | 44459  |
| 506  | pawian             | 44393  |
| 1458 | Jester             | 29378  |
| 98   | Cartman            | 19879  |
| 744  | Buryczawian        | 15637  |
| 134  | Burak              | 14364  |
| 108  | Death              | 14185  |
| 26   | TwojStary          | 13314  |
| 443  | Cosiek             | 9360   |
| 3087 | Don Tusk           | 9237   |
| 837  | Spectator          | 9212   |
| 13   | Escer              | 8729   |
| 6    | Zendikar           | 7848   |
| 5    | Dranz              | 7307   |
| 2    | Remik              | 7277   |
| 296  | Pebl               | 5711   |
| 29   | Kalasznikow        | 4483   |
| 3000 | ziemniak           | 4183   |
| 2082 | Miya Folick        | 3707   |
| 393  | dr Lewin           | 3118   |
| 1508 | Jestem Magiem      | 3001   |
+------+--------------------+--------+

Top 25 posterów (ze spamujem i koszem):

Code: Zaznacz cały

+------+--------------------+--------+
| ID   | Nick               | Postów |
+------+--------------------+--------+
| 535  | Tycior             | 191370 |
| 3    | chuj               | 148211 |
| 25   | usunięte konto     | 131452 |
| 7    | Jarosław Kaczyński | 51097  |
| 506  | pawian             | 47947  |
| 423  | Finczy             | 47345  |
| 1458 | Jester             | 31124  |
| 98   | Cartman            | 22157  |
| 744  | Buryczawian        | 17174  |
| 134  | Burak              | 14856  |
| 108  | Death              | 14689  |
| 26   | TwojStary          | 14291  |
| 443  | Cosiek             | 10604  |
| 837  | Spectator          | 10180  |
| 3087 | Don Tusk           | 10065  |
| 13   | Escer              | 8980   |
| 6    | Zendikar           | 8014   |
| 2    | Remik              | 7503   |
| 5    | Dranz              | 7441   |
| 296  | Pebl               | 5773   |
| 29   | Kalasznikow        | 4565   |
| 3000 | ziemniak           | 4408   |
| 2082 | Miya Folick        | 3881   |
| 393  | dr Lewin           | 3270   |
| 846  | Serious Man        | 3241   |
+------+--------------------+--------+

Top 25 SB:

Code: Zaznacz cały

+------+--------------------+--------+
| ID   | Nick               | Wpisów |
+------+--------------------+--------+
| 25   | usunięte konto     | 94848  |
| 535  | Tycior             | 67777  |
| 6    | Zendikar           | 67329  |
| 393  | dr Lewin           | 38886  |
| 506  | pawian             | 37986  |
| 1458 | Jester             | 36243  |
| 423  | Finczy             | 34317  |
| 5    | Dranz              | 27794  |
| 26   | TwojStary          | 26880  |
| 13   | Escer              | 24770  |
| 2    | Remik              | 20112  |
| 98   | Cartman            | 19112  |
| 3    | chuj               | 17693  |
| 134  | Burak              | 17181  |
| 29   | Kalasznikow        | 15527  |
| 108  | Death              | 13314  |
| 443  | Cosiek             | 11472  |
| 7    | Jarosław Kaczyński | 8464   |
| 228  | Ratownik           | 6168   |
| 70   | Dziewica           | 5322   |
| 420  | sebeng             | 5164   |
| 296  | Pebl               | 4520   |
| 43   | GracieWCsa?        | 4509   |
| 53   | mikis314           | 3921   |
| 11   | ns                 | 3156   |
+------+--------------------+--------+

Top 25 posterów dnia 2024-07-13:

Code: Zaznacz cały

+------+--------------------+--------+
| ID   | Nick               | Postów |
+------+--------------------+--------+
| 535  | Tycior             | 334    |
| 25   | usunięte konto     | 324    |
| 3    | chuj               | 246    |
| 3087 | Don Tusk           | 147    |
| 7    | Jarosław Kaczyński | 45     |
| 506  | pawian             | 44     |
+------+--------------------+--------+

Top 25 posterów dnia 2024-07-12:

Code: Zaznacz cały

+------+--------------------+--------+
| ID   | Nick               | Postów |
+------+--------------------+--------+
| 7    | Jarosław Kaczyński | 86     |
| 25   | usunięte konto     | 82     |
| 3    | chuj               | 62     |
| 535  | Tycior             | 59     |
| 506  | pawian             | 17     |
| 3087 | Don Tusk           | 4      |
| 3780 | Mejor              | 1      |
+------+--------------------+--------+

Postów miesiecznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 83     |
| 2013 | 2       | 437    |
| 2013 | 3       | 348    |
| 2013 | 4       | 9135   |
| 2013 | 5       | 4365   |
| 2013 | 6       | 4974   |
| 2013 | 7       | 8043   |
| 2013 | 8       | 8441   |
| 2013 | 9       | 7221   |
| 2013 | 10      | 5819   |
| 2013 | 11      | 3127   |
| 2013 | 12      | 5944   |
| 2014 | 1       | 5683   |
| 2014 | 2       | 3689   |
| 2014 | 3       | 9081   |
| 2014 | 4       | 12195  |
| 2014 | 5       | 5747   |
| 2014 | 6       | 8000   |
| 2014 | 7       | 5970   |
| 2014 | 8       | 8692   |
| 2014 | 9       | 6308   |
| 2014 | 10      | 11826  |
| 2014 | 11      | 7891   |
| 2014 | 12      | 9962   |
| 2015 | 1       | 7362   |
| 2015 | 2       | 4861   |
| 2015 | 3       | 6305   |
| 2015 | 4       | 5400   |
| 2015 | 5       | 7112   |
| 2015 | 6       | 5633   |
| 2015 | 7       | 10587  |
| 2015 | 8       | 12160  |
| 2015 | 9       | 9888   |
| 2015 | 10      | 8003   |
| 2015 | 11      | 1440   |
| 2015 | 12      | 10429  |
| 2016 | 1       | 9046   |
| 2016 | 2       | 8864   |
| 2016 | 3       | 4502   |
| 2016 | 4       | 4029   |
| 2016 | 5       | 10872  |
| 2016 | 6       | 13962  |
| 2016 | 7       | 11835  |
| 2016 | 8       | 20311  |
| 2016 | 9       | 9883   |
| 2016 | 10      | 11659  |
| 2016 | 11      | 23236  |
| 2016 | 12      | 30738  |
| 2017 | 1       | 18515  |
| 2017 | 2       | 16122  |
| 2017 | 3       | 16746  |
| 2017 | 4       | 7540   |
| 2017 | 5       | 11592  |
| 2017 | 6       | 10243  |
| 2017 | 7       | 10174  |
| 2017 | 8       | 14343  |
| 2017 | 9       | 8802   |
| 2017 | 10      | 6761   |
| 2017 | 11      | 4885   |
| 2017 | 12      | 5707   |
| 2018 | 1       | 6505   |
| 2018 | 2       | 5784   |
| 2018 | 3       | 6154   |
| 2018 | 4       | 3608   |
| 2018 | 5       | 4091   |
| 2018 | 6       | 5765   |
| 2018 | 7       | 6758   |
| 2018 | 8       | 18922  |
| 2018 | 9       | 17471  |
| 2018 | 10      | 7412   |
| 2018 | 11      | 12479  |
| 2018 | 12      | 6618   |
| 2019 | 1       | 3957   |
| 2019 | 2       | 6031   |
| 2019 | 3       | 3887   |
| 2019 | 4       | 7835   |
| 2019 | 5       | 6870   |
| 2019 | 6       | 6562   |
| 2019 | 7       | 10156  |
| 2019 | 8       | 5733   |
| 2019 | 9       | 5009   |
| 2019 | 10      | 4437   |
| 2019 | 11      | 2923   |
| 2019 | 12      | 4550   |
| 2020 | 1       | 6501   |
| 2020 | 2       | 6319   |
| 2020 | 3       | 5852   |
| 2020 | 4       | 4951   |
| 2020 | 5       | 2979   |
| 2020 | 6       | 2433   |
| 2020 | 7       | 5353   |
| 2020 | 8       | 8131   |
| 2020 | 9       | 8000   |
| 2020 | 10      | 7678   |
| 2020 | 11      | 5599   |
| 2020 | 12      | 5428   |
| 2021 | 1       | 5891   |
| 2021 | 2       | 3460   |
| 2021 | 3       | 3355   |
| 2021 | 4       | 3721   |
| 2021 | 5       | 4045   |
| 2021 | 6       | 5066   |
| 2021 | 7       | 2964   |
| 2021 | 8       | 1929   |
| 2021 | 9       | 1159   |
| 2021 | 10      | 2308   |
| 2021 | 11      | 1140   |
| 2021 | 12      | 1138   |
| 2022 | 1       | 886    |
| 2022 | 2       | 3353   |
| 2022 | 3       | 4457   |
| 2022 | 4       | 4309   |
| 2022 | 5       | 3569   |
| 2022 | 6       | 2544   |
| 2022 | 7       | 3497   |
| 2022 | 8       | 3440   |
| 2022 | 9       | 2581   |
| 2022 | 10      | 2282   |
| 2022 | 11      | 1007   |
| 2022 | 12      | 1605   |
| 2023 | 1       | 2670   |
| 2023 | 2       | 3254   |
| 2023 | 3       | 5829   |
| 2023 | 4       | 3564   |
| 2023 | 5       | 1667   |
| 2023 | 6       | 1795   |
| 2023 | 7       | 2742   |
| 2023 | 8       | 4011   |
| 2023 | 9       | 5274   |
| 2023 | 10      | 2325   |
| 2023 | 11      | 1789   |
| 2023 | 12      | 1218   |
| 2024 | 1       | 772    |
| 2024 | 2       | 2262   |
| 2024 | 3       | 2898   |
| 2024 | 4       | 1270   |
| 2024 | 5       | 1266   |
| 2024 | 6       | 2393   |
| 2024 | 7       | 2370   |
+------+---------+--------+

Tematów miesięcznie:

Code: Zaznacz cały

+------+---------+--------+
| Rok  | Miesiąc | Postów |
+------+---------+--------+
| 2013 | 1       | 19     |
| 2013 | 2       | 68     |
| 2013 | 3       | 39     |
| 2013 | 4       | 540    |
| 2013 | 5       | 232    |
| 2013 | 6       | 348    |
| 2013 | 7       | 364    |
| 2013 | 8       | 407    |
| 2013 | 9       | 336    |
| 2013 | 10      | 332    |
| 2013 | 11      | 181    |
| 2013 | 12      | 336    |
| 2014 | 1       | 295    |
| 2014 | 2       | 191    |
| 2014 | 3       | 424    |
| 2014 | 4       | 448    |
| 2014 | 5       | 211    |
| 2014 | 6       | 285    |
| 2014 | 7       | 205    |
| 2014 | 8       | 495    |
| 2014 | 9       | 223    |
| 2014 | 10      | 411    |
| 2014 | 11      | 282    |
| 2014 | 12      | 421    |
| 2015 | 1       | 310    |
| 2015 | 2       | 223    |
| 2015 | 3       | 332    |
| 2015 | 4       | 212    |
| 2015 | 5       | 326    |
| 2015 | 6       | 286    |
| 2015 | 7       | 363    |
| 2015 | 8       | 324    |
| 2015 | 9       | 317    |
| 2015 | 10      | 518    |
| 2015 | 11      | 94     |
| 2015 | 12      | 445    |
| 2016 | 1       | 359    |
| 2016 | 2       | 316    |
| 2016 | 3       | 174    |
| 2016 | 4       | 105    |
| 2016 | 5       | 348    |
| 2016 | 6       | 286    |
| 2016 | 7       | 244    |
| 2016 | 8       | 272    |
| 2016 | 9       | 155    |
| 2016 | 10      | 87     |
| 2016 | 11      | 121    |
| 2016 | 12      | 242    |
| 2017 | 1       | 138    |
| 2017 | 2       | 108    |
| 2017 | 3       | 84     |
| 2017 | 4       | 55     |
| 2017 | 5       | 92     |
| 2017 | 6       | 57     |
| 2017 | 7       | 62     |
| 2017 | 8       | 74     |
| 2017 | 9       | 71     |
| 2017 | 10      | 57     |
| 2017 | 11      | 47     |
| 2017 | 12      | 43     |
| 2018 | 1       | 62     |
| 2018 | 2       | 17     |
| 2018 | 3       | 45     |
| 2018 | 4       | 33     |
| 2018 | 5       | 26     |
| 2018 | 6       | 39     |
| 2018 | 7       | 39     |
| 2018 | 8       | 345    |
| 2018 | 9       | 387    |
| 2018 | 10      | 69     |
| 2018 | 11      | 108    |
| 2018 | 12      | 119    |
| 2019 | 1       | 22     |
| 2019 | 2       | 27     |
| 2019 | 3       | 29     |
| 2019 | 4       | 30     |
| 2019 | 5       | 37     |
| 2019 | 6       | 40     |
| 2019 | 7       | 89     |
| 2019 | 8       | 20     |
| 2019 | 9       | 26     |
| 2019 | 10      | 35     |
| 2019 | 11      | 23     |
| 2019 | 12      | 24     |
| 2020 | 1       | 26     |
| 2020 | 2       | 47     |
| 2020 | 3       | 11     |
| 2020 | 4       | 19     |
| 2020 | 5       | 11     |
| 2020 | 6       | 10     |
| 2020 | 7       | 22     |
| 2020 | 8       | 32     |
| 2020 | 9       | 105    |
| 2020 | 10      | 28     |
| 2020 | 11      | 27     |
| 2020 | 12      | 37     |
| 2021 | 1       | 38     |
| 2021 | 2       | 15     |
| 2021 | 3       | 17     |
| 2021 | 4       | 19     |
| 2021 | 5       | 23     |
| 2021 | 6       | 22     |
| 2021 | 7       | 26     |
| 2021 | 8       | 10     |
| 2021 | 9       | 3      |
| 2021 | 10      | 8      |
| 2021 | 11      | 15     |
| 2021 | 12      | 9      |
| 2022 | 1       | 2      |
| 2022 | 2       | 40     |
| 2022 | 3       | 34     |
| 2022 | 4       | 31     |
| 2022 | 5       | 20     |
| 2022 | 6       | 22     |
| 2022 | 7       | 50     |
| 2022 | 8       | 18     |
| 2022 | 9       | 19     |
| 2022 | 10      | 20     |
| 2022 | 11      | 7      |
| 2022 | 12      | 9      |
| 2023 | 1       | 16     |
| 2023 | 2       | 28     |
| 2023 | 3       | 41     |
| 2023 | 4       | 53     |
| 2023 | 5       | 19     |
| 2023 | 6       | 14     |
| 2023 | 7       | 49     |
| 2023 | 8       | 25     |
| 2023 | 9       | 34     |
| 2023 | 10      | 20     |
| 2023 | 11      | 17     |
| 2023 | 12      | 24     |
| 2024 | 1       | 8      |
| 2024 | 2       | 37     |
| 2024 | 3       | 38     |
| 2024 | 4       | 12     |
| 2024 | 5       | 11     |
| 2024 | 6       | 16     |
| 2024 | 7       | 21     |
+------+---------+--------+

Postów dziennie w tym miesiącu:

Code: Zaznacz cały

+---------+-------+--------+
| Miesiąc | Dzień | Postów |
+---------+-------+--------+
| 7       | 1     | 23     |
| 7       | 2     | 41     |
| 7       | 3     | 129    |
| 7       | 4     | 76     |
| 7       | 5     | 93     |
| 7       | 6     | 31     |
| 7       | 7     | 94     |
| 7       | 8     | 38     |
| 7       | 9     | 18     |
| 7       | 10    | 179    |
| 7       | 11    | 197    |
| 7       | 12    | 311    |
| 7       | 13    | 1140   |
+---------+-------+--------+

Postów rocznie:

Code: Zaznacz cały

+------+--------+
| Rok  | Postów |
+------+--------+
| 2013 | 57937  |
| 2014 | 95044  |
| 2015 | 89180  |
| 2016 | 158937 |
| 2017 | 131430 |
| 2018 | 101567 |
| 2019 | 67950  |
| 2020 | 69224  |
| 2021 | 36176  |
| 2022 | 33530  |
| 2023 | 36138  |
| 2024 | 13231  |
+------+--------+

Top 25 Posterów w Offtopie:

Code: Zaznacz cały

+------+--------------------+--------+
| ID   | Nick               | Postów |
+------+--------------------+--------+
| 535  | Tycior             | 123622 |
| 3    | chuj               | 88392  |
| 25   | usunięte konto     | 78052  |
| 506  | pawian             | 34886  |
| 423  | Finczy             | 32590  |
| 7    | Jarosław Kaczyński | 31092  |
| 1458 | Jester             | 21792  |
| 98   | Cartman            | 14140  |
| 108  | Death              | 10951  |
| 744  | Buryczawian        | 10389  |
| 134  | Burak              | 8534   |
| 26   | TwojStary          | 7948   |
| 3087 | Don Tusk           | 7005   |
| 837  | Spectator          | 6738   |
| 443  | Cosiek             | 5796   |
| 6    | Zendikar           | 5655   |
| 296  | Pebl               | 4786   |
| 13   | Escer              | 4190   |
| 5    | Dranz              | 3963   |
| 2    | Remik              | 3311   |
| 2082 | Miya Folick        | 2655   |
| 3000 | ziemniak           | 2515   |
| 846  | Serious Man        | 2283   |
| 29   | Kalasznikow        | 2194   |
| 2291 | MisterM            | 1933   |
+------+--------------------+--------+

Top 25 Konfidentów:

Code: Zaznacz cały

+------+--------------------+----------+
| ID   | Nick               | Raportów |
+------+--------------------+----------+
| 25   | usunięte konto     | 316      |
| 98   | Cartman            | 178      |
| 134  | Burak              | 128      |
| 837  | Spectator          | 85       |
| 535  | Tycior             | 75       |
| 7    | Jarosław Kaczyński | 68       |
| 13   | Escer              | 67       |
| 3    | chuj               | 59       |
| 393  | dr Lewin           | 57       |
| 443  | Cosiek             | 55       |
| 2    | Remik              | 54       |
| 5    | Dranz              | 46       |
| 420  | sebeng             | 42       |
| 423  | Finczy             | 38       |
| 53   | mikis314           | 38       |
| 108  | Death              | 37       |
| 1458 | Jester             | 37       |
| 506  | pawian             | 23       |
| 26   | TwojStary          | 21       |
| 39   | FairPlay           | 17       |
| 117  | xXx                | 16       |
| 6    | Zendikar           | 15       |
| 77   | Believe            | 14       |
| 444  | ucho               | 13       |
| 495  | Kolega Michała     | 12       |
+------+--------------------+----------+